• Çiller turbasyny arassalamak

Çiller turbasyny arassalamak

 • Çiller turba arassalaýjy CT370

  Çiller turba arassalaýjy CT370

  Ykjam dizaýn
  Göçme we çydamly
  · Patentlenen tehnologiýa
  Çalt birikdirilen gurluş çotgalary çalt we aňsat üýtgedýär
  · Ajaýyp hereket
  Tigirler we itek tutawajy bilen enjamlaşdyrylan
  · Toplumlaýyn ammar
  Çotgalaryň doly toplumy esasy bedeninde saklanýar
  · Öz-özüňi kesgitlemek funksiýasy  
  Çeleklerden ýa-da ammarlardan suw guýuň
  · Ygtybarly we çydamly
  Howany sowatmak, uzak wagtlap durnukly işlemek