wp_09

biz hakda

WIPCOOL milli ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, müşderilere yzygiderli tehnologiki innowasiýa we hünär önümçiliginiň hili bilen kondisioner zeýkeş, tehniki hyzmat we gurnama pudagyndaky önümleri hödürlemäge gönükdirilendir.Ösüşiň soňky on ýylynda, ýiti ünsi jemläp, müşderileriň amaly zerurlyklaryny ele aldyk, müşderileriň talaplaryna derrew jogap berdik we kondensat dolandyryşyny, HVAC ulgamyna hyzmat etmegi we HVAC gurallaryny we enjamlaryny innowasiýa tehnologiýasy bilen birleşdirip üç sany esasy iş bölümini döretdik. we ajaýyp tejribe.Bu 3 bölümiň akylly integrasiýasy bilen, WIPCOOL müşderilere kondisioner hyzmat meýdanynda “KÖP KÖP DÜŞMEK” önümlerini we hyzmatlaryny hödürlär.

Doly gör