wp_09

biz hakda

WIPCOOL milli ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, müşderilere yzygiderli tehnologiki innowasiýa we hünär önümçiliginiň hili bilen kondisioner zeýkeş, tehniki hyzmat we gurnama meýdançalarynda önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Ösüşiň soňky on ýylynda, ýiti ünsi jemläp, müşderileriň amaly zerurlyklaryny ele aldyk, müşderileriň talaplaryna derrew jogap berdik we kondensaty dolandyrmak, HVAC ulgamyna hyzmat etmek we HVAC gurallary we enjamlary innowasiýa tehnologiýasy bilen birleşdirmek arkaly üç sany esasy iş bölümini döretdik. we ajaýyp tejribe.Bu 3 bölümiň akylly birleşmegi bilen, WIPCOOL müşderilere kondisioner hyzmat meýdanynda “KÖP KÖP KÖP” önümlerini we hyzmatlaryny hödürlär.

Doly gör