Sowadyjy ýag zarýad nasosy R2

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

Basyşly nebit zarýady, göçme we tygşytly

· Sowadyjy ýagyň ähli görnüşlerine laýyk gelýär
· Poslamaýan polatdan ýasalan materiallar, ygtybarly we çydamly
· Aýak stendi ajaýyp goldaw we goldaw berýär
işleýän kompressoryň ýokary basyşlaryna garşy nasoslaýarka.
· Yza gaýdýan gurluş, zarýad berlende ulgam howpsuzlygyny üpjün ediň
· Designörite dizaýn, ýag çüýşeleriniň dürli ululygyny birleşdirmegi üpjün ediň


Önümiň jikme-jigi

Resminamalar

Wideo

Haryt bellikleri

R2

Önümiň beýany
R2 nebit zarýad beriji nasosy, enjam işleýän wagtynda tehniki işgärlere ýagy sordurmak üçin işlenip düzüldi we öndürildi.Zarýad bermek üçin ulgamy ýapmagyň zerurlygy ýok.1, 2-1 / 2 we 5 gallon ýagly gaplarda ähli standart açyklyklara awtomatiki sazlanýan uniwersal saklaýjy aýratynlygy.Sorujy geçiriji şlang we armaturlar.Ulgam basyş astyndadyr, pozulmagy polo positiveitel urgy bilen ýeňilleşdirip, aşak urgydaky kompressora ýag guýmaga mümkinçilik berýär.

Tehniki maglumatlar

Model R2
Maks.Basyşa garşy nasos 15bar (218psi)
Maks.Her urga nasos derejesi 75ml
Ulanylýan ýag çüýşesiniň ululygy Allhli ululyklar
Şlang birikdirmesi 1/4 "& 3/8" SAE
Çykyş şlangy 1.5m HP zarýad beriji şlang
Gaplamak Karton

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň