Elektrik sowadyjy ýag zarýad nasosy R4

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:
Göçme ululygy, aňsat zarýad bermek,
Güýçli güýç, uly arka basyşynda aňsat zarýad bermek
Patent mehanizmi, pes temperaturada aňsat zarýad berilmegini üpjün ediň
Basyşy ýeňilleşdirmekden goraň, howpsuz işlemegi üpjün ediň
Gurlan ýylylyk gorag enjamy, artykmaç ýüklemegiň öňüni alar


Önümiň jikme-jigi

Resminamalar

Wideo

Haryt bellikleri

45354

Bu agyr nebit geçiriji nasosy, ýagy güýçlendirmek ýa-da uly ulgamlara ýag goşmak üçin amatlydyr.
1/3 HP elektrik hereketlendirijisi gönüden-göni üýtgeýän dişli nasos bilen birikdirilende, işleýän wagtyňyz hem ýag ulgamyňyza siňdirilip bilner.
Gurlan termiki artykmaçlyk, täzeden düzmek düwmesine we açmak / öçürmek üçin çeýe suw geçirmeýän örtük bilen goralýar we CE tarapyndan tassyklanýar.
R4-iň akymy 150L / sag, bu diňe bir regigrasiýa ýagyny geçirmek üçin däl, islendik nebit geçirmek üçin hem ulanylyp bilner (benzine garaşyň)
Elektrik togy kesilen ýa-da döwülen ýagdaýynda nebitiň ýa-da sowadyjynyň yza gaýdyp gelmezligi üçin nasos rozetkasyna top görnüşli barlag klapan oturdylýar.

Model R4
Naprýa .eniýe 230V ~ / 50-60Hz ýa-da 115V ~ / 50-60Hz
Motor güýji 1 / 3HP
Basyşa garşy nasos (Maks.) 1/4 "& 3/8" SAE
Akym derejesi (Maks.) 150L / sag
Şlang birikdirmesi 16bar (232psi)
Agram 5.6kgs

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň